SÁNG NAY ...!

 

SÁNG NAY...!

24eegk4.jpg 


Sáng rồi chợt vắng bóng em
Gió lùa phên liếp bên thềm ngẩn ngơ
Nhài đương nở nụ những chờ
Giọt thơ nhòe nắng thẩn thờ ...bâng khuâng
Gọi em đâu chỉ trăm lần
Sáng nay nắng hát ngàn lần... nhớ em !


16-3-2011
xuantraArq !

muaraothang6

Gửi anh Kiến.

Vẫn Cần Giờ à ông anh.
Vẫn bận túi bụi hả chị Thủy bảo cafe kìa. khà khà...